Azərbaycan Respublikası Vətəndaşlığına Xitam Verilməsi

  1. Vətəndaşlığa xitama dair ərizə;
  2. Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığından çıxılması səbəbini göstərməklə Azərbaycan Republikası Prezidentinin adına ərizə;
  3. 4 ədəd rəngli fotoşəkil (35 mm x 45 mm);
  4. 400  dollar (dörd yüz) dövlət rüsumunun ödənilməsi haqqında qəbz. Rüsum həmin günün məzənnəsinə uyğun olaraq, avro ekvivalenti ilə ödənilməlidir.  Rüsum Səfirliyin bank hesabına köçürülməli və ödəniş haqqında qəbz Səfirliyə digər sənədlərə əlavə olaraq təqdim olunmalıdır. Belçika orqanlarına ərizəçinin xitam ilə bağlı proseduru başlatdığı barədə arayışın verilməsi istənilirsə, bununla bağlı əlavə olaraq 20 (iyirmi) dollar ödənilməlidir;
  5. Azərbaycan Respublikasını ümumvətəndaş pasportunun surəti;
  6. Azərbaycan Respublikasının şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti (olduğu təqdirdə);
  7. Belçika pasportunun surəti (olduğu təqdirdə);
  8. Hərbi biletin surəti;
  9. Doğum haqqında şəhadətnamənin surəti;
  10. Tərcümeyi-hal

Arxiv üzrə axtarış